Karta stałego pobytu Warszawa

Każdy cudzoziemiec chcący osiedlić się w Polsce, legalnie w niej mieszkać i pracować, ma prawo ubiegać się o takie pozwolenie, w czym firma oferuje pomoc. W przypadku pozytywnej decyzji wojewody obcokrajowiec otrzymuje dokument znany jako karta stałego pobytu. W Warszawie za wydanie dokumentu odpowiada wojewoda mazowiecki.